:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
   ข้อมูลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ҧͧ เขต 0
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในกรรมการประเภท/ที่มาประเภทหน่วยงานชื่อหน่วยงานตำแหน่ง/หน้าที่วุฒิการศึกษา
1นายྪѵѵ ѹประธานกรรมการ โดยตำแหน่งเขตพื้นที่การศึกษาӹѡҹࢵ鹷֡һж֡ҧͧผอ.สพท..
2นายǧ Ŵกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของรัฐç¹Ѵҹผู้บริหาร
3นายժ ѹกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของรัฐç¹Ѵ¤ѹŹผู้บริหาร
4นาย 蹴กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิเขตพื้นที่การศึกษาӹѡҹࢵ鹷֡һж֡ҧͧศน.จนท.กลุ่ม
5นายѡ ѹกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาฯของรัฐç¹Ѵ鹷ͧผู้บริหาร
6นางѭѹ ǧҵกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาฯของเอกชนç¹Ѵ . .ҧͧผู้บริหาร
7นายԷ ѵҡกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของรัฐç¹Ѵผู้บริหาร
8นายͧ Ӿѹͧกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของรัฐç¹Ѵҷ . .ҧͧผู้บริหาร.. , ..
9นายʡä öҹѹกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่งเขตพื้นที่การศึกษาӹѡҹࢵ鹷֡һж֡ҧͧศน.หน.กลุ่ม..,..