:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
   ข้อมูลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา йظ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในกรรมการประเภท/ที่มาประเภทหน่วยงานชื่อหน่วยงานตำแหน่ง/หน้าที่วุฒิการศึกษา
1นาย ѹประธานกรรมการ โดยตำแหน่งเขตพื้นที่การศึกษาʾ..ࢵ 2ผอ.สพท...(֡ҺѳԵ)
2นายྷ حФͧกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาฯของรัฐç¹Ѵʶ .ҧผู้บริหาร..
3นางѭ سԪกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาฯของรัฐç¹͹غźҧԹผู้บริหาร.ѳԵá֡
4นายá èҹกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิเขตพื้นที่การศึกษาʾ..ࢵ 2ผู้บริหาร.. (úá֡)
5นาย กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของรัฐç¹ѴТ .ҧผู้บริหาร..
6นาย֡ Ӿѹกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของรัฐç¹Ѵʹ .ʹผู้บริหาร..
7นายԹ ͧ״กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของรัฐç¹Ѵⴧͧ .ʹผู้บริหาร֡ҺѳԵ
8นายѲ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของเอกชนç¹Ѵҧ .ʹผู้บริหาร..
9นายز ˧ͧกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่งเขตพื้นที่การศึกษาʾ..ࢵ 2ศน.หน.กลุ่ม.,. (úá֡)