:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
   ข้อมูลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา йظ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในกรรมการประเภท/ที่มาประเภทหน่วยงานชื่อหน่วยงานตำแหน่ง/หน้าที่วุฒิการศึกษา
1นายѡ Ѳประธานกรรมการ โดยตำแหน่งเขตพื้นที่การศึกษาӹѡҹࢵ鹷֡һж֡Ҿйผอ.สพท.á֡
2นางطҷԾ ѵกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาฯของรัฐอื่นๆของเอกชน
3นาย§ Ҫกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของรัฐӹѡҹࢵ鹷֡һж֡Ҿйอื่นๆใน สพท.á֡
4นายͺ آվกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆของเอกชน
5นาย ǹกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของรัฐอื่นๆของเอกชน
6นาย กรรมการ โดยตำแหน่งเขตพื้นที่การศึกษาศน.หน.กลุ่ม
7นายԵ Ҵɰกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของรัฐผู้บริหาร
8นางҧѵ ʹ§กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของรัฐผู้บริหาร
9นายо ʶҹกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาฯของรัฐผอ.สพท.
10นายӹͧ Ѥԧกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่งสถานศึกษาฯของรัฐผอ.สพท.
11นางػҳ حกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่งเขตพื้นที่การศึกษาศน.จนท.กลุ่ม