:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
   ข้อมูลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในกรรมการประเภท/ที่มาประเภทหน่วยงานชื่อหน่วยงานตำแหน่ง/หน้าที่วุฒิการศึกษา
1นาย٪ҵ ҭประธานกรรมการ โดยตำแหน่งเขตพื้นที่การศึกษาӹѡҹࢵ鹷֡ҹ ࢵ 1ผอ.สพท...
2นายçԷ ¹กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของรัฐç¹ش֡ҾѲҡúҧ˭ผู้บริหาร.,.
3นางɪ حกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆของรัฐСͺԪҪվǪอื่นๆของเอกชน.../Ph.D
4นางʾ ɳزกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิเขตพื้นที่การศึกษาӹѡҹࢵ鹷֡ҹ ࢵ 1ศน.จนท.กลุ่ม.,.,.
5นาง筨ѹ һЪกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆของรัฐç¹ѵอื่นๆใน สพท.
6นาย ⾸ѵกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของรัฐç¹Ѵҧù͡ผู้บริหาร.,.
7นางѹҢ Ƿèกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาฯของรัฐç¹ҷ»Ъػผู้บริหาร.,.
8นายѧԭ Եกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาฯของเอกชนç¹෾зҹผู้บริหาร.
9นางสาวʧ͹ ѧกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่งเขตพื้นที่การศึกษาӹѡҹࢵ鹷֡ҹ ࢵ 1ศน.หน.กลุ่ม,,.