:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
   ข้อมูลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา طûҡ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในกรรมการประเภท/ที่มาประเภทหน่วยงานชื่อหน่วยงานตำแหน่ง/หน้าที่วุฒิการศึกษา
1นางĴ ประธานกรรมการ โดยตำแหน่งเขตพื้นที่การศึกษาӹѡҹࢵ鹷֡һж֡ طûผอ.สพท...(ʵ) ..(á֡)
2นายѰ óѰกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของรัฐผอ.สพท.
3นายѭ شกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของรัฐç¹Ѵผู้บริหาร..(á֡)
4นายҳ Թกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆของรัฐҪúӹҭอื่นๆใน สพท... / .ѳԵ (ú)
5นาย෾ źѲԵกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของรัฐอื่นๆใน สพท...(á֡)
6นาย تกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของรัฐç¹Ѵ˭ผู้บริหาร..(úá֡)
7นายѡ ҹǧกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาฯของรัฐç¹ѴŹԵผู้บริหารʵҺѳԵ (úá֡)
8นายʧǹԷ ѵҹกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาฯของเอกชนç¹ѹԷผอ.สพท.ɰʵѳԵ
9นาง ⾸กรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่งเขตพื้นที่การศึกษาӹѡҹࢵ鹷֡طûҡ ࢵ 2ศน.หน.กลุ่ม.,..(ԵԷҡ֡С)