:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
   ข้อมูลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา طûҡ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในกรรมการประเภท/ที่มาประเภทหน่วยงานชื่อหน่วยงานตำแหน่ง/หน้าที่วุฒิการศึกษา
1นายԵ ѵประธานกรรมการ โดยตำแหน่งเขตพื้นที่การศึกษาӹѡҹࢵ鹷֡طûҡ ࢵ 1ผอ.สพท.á֡
2นายѪ กรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาฯของรัฐç¹ҹѪผู้บริหารá֡
3นาย ᷹กรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาฯของเอกชนç¹Էผู้บริหารá֡
4นายþ ԧҪกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของรัฐç¹Ѵͧǹผู้บริหารá֡
5นายþ ҭࢵกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของรัฐç¹ѴѤผู้บริหารá֡
6นางó ԧͧกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของรัฐç¹ѴԵผู้บริหารá֡
7นางสาวʹ ͷͧกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษาฯของรัฐç¹ҧçผู้บริหารá֡
8นายѰ تشกรรมการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาฯของเอกชนç¹ҹͧǧผู้บริหาร֡ʵɮպѳԵ
9นาย Ѻกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่งเขตพื้นที่การศึกษาӹѡҹࢵ鹷֡һж֡طûҡศน.หน.กลุ่ม