:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
   ข้อมูลคณะกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ҧͧ เขต 0
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในกรรมการประเภท/ที่มาอาชีพตำแหน่ง
1»ѭ ҹประธานกรรมการ โดยตำแหน่งรับราชการ/รัฐวิสาหกิจͧҪèѧѴҧͧ
2ѵ ͹آกรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
3侺 ҡกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจʶҹ֡
4 กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹ¡á
5 ǹԪҪกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
6»ШǺ ѧപกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹ¡ʶҹ֡
7ºѹ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹ¡ʶҹ֡
8ѡ ҤлѡԳกรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชนรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
9 ʵกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
10ҧǡԵ ǧกรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชนรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
11ҧ ѵกรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
12 ѧͧกรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารรับราชการ/รัฐวิสาหกิจʶҹ֡
13äപ പกรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
14ҧԡ ԹԨกรรมการ ผู้แทนองค์กรเอกชนงานองค์กรเอกชน/บริษัทиҹҾçҹ¤͹
15¸Ѫ ͧกรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
16¹ѵ Ѿҡกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจʶҹ֡
17ྪѵ ѹกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่งรับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹ¡