:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
   ข้อมูลคณะกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา йظ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในกรรมการประเภท/ที่มาอาชีพตำแหน่ง
1¾Է ѹประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญ
2» กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิงานองค์กรเอกชน/บริษัท
3ѡ Ѳกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจͧӹ¡ ʾ..1
4 ǺѳԵԹกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิงานองค์กรเอกชน/บริษัท
5§ ҹԨԵกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิงานองค์กรเอกชน/บริษัท
6»Է žġกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญ
7ҧر ʹกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹ¡ç¹Ѵ˭
8ö ͧ⪤กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹ¡ç¹ѴҤ
9 ǹกรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชนข้าราชการบำนาญ
10ʸ Էҹɰกรรมการ ผู้แทนองค์กรเอกชนข้าราชการบำนาญ
11ѹҡ͡Ѳ þšกรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
12»԰ طกรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชนรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
13ѡ آกรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
14ҧԵ ʹกรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูงานองค์กรเอกชน/บริษัท
15ͧ ٨ѹกรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
16تҵ Ҹกรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
17¹ѡ Ѳกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่งรับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹ¡ӹѡҹࢵ鹷֡