:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
   ข้อมูลคณะกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ҹ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในกรรมการประเภท/ที่มาอาชีพตำแหน่ง
1¾ ʹ͹ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญ
2ºح §ջѭķกรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชนประกอบอาชีพส่วนตัว
3ҧ ҧกรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูงานองค์กรเอกชน/บริษัท
4ҧ͹ กรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูงานองค์กรเอกชน/บริษัท
5¡þѲ ෾͵Сกรรมการ ผู้แทนองค์กรเอกชนงานองค์กรเอกชน/บริษัท
6ح תآกรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
7¸ز 蹡กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบอาชีพส่วนตัว
8ҧعѹ กรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
9ش ⾸Թʧกรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
10侱 Żกรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูประกอบอาชีพส่วนตัว
11¶ 麧Ҵกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
12¸ѭԷ Ӿźกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
13ԷԾ ѵͧกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
14ʵҨԷ óกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
15ҧǧ СŪҧกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบอาชีพส่วนตัว
16´ԧ عҧกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบอาชีพส่วนตัว
17о പحกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่งรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ