:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
   ข้อมูลคณะกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ҹ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในกรรมการประเภท/ที่มาอาชีพตำแหน่ง
1ҧ ˹ͧประธานกรรมการ โดยตำแหน่งงานองค์กรเอกชน/บริษัท
2 طประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
3ҧع ѧͧกรรมการ โดยตำแหน่งงานองค์กรเอกชน/บริษัท
4 Ѫҡกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญ
5ԷԪ ʧกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบอาชีพส่วนตัวѴ
6ҧش dzԨกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
7.êҵ Դกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
8¤êԵ ѳҴกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญ
9 §ԭกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญ
10ءԨ غҪกรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูประกอบอาชีพส่วนตัวդ֡ʵ.ѧԵ
11¹ѹ ͡กรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
12 กรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารรับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹ¡
13§ط ҧกรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ¡Ⱥŷŧ
14ҧͧ กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบอาชีพส่วนตัว¡յӺźҧѴ
15ҧ ҹҤกรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชนงานองค์กรเอกชน/บริษัทиҹҧ͡
16س óѾกรรมการ ผู้แทนองค์กรเอกชนงานองค์กรเอกชน/บริษัทѴˡóѾٻҹ
17¡ӨѴ ˹กรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่งรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ.ʾ..1