:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
   ข้อมูลคณะกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในกรรมการประเภท/ที่มาอาชีพตำแหน่ง
1..Դ ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจͧʵҨ
2ºѳԵ ͡Ԫáกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹ¡ç¹
3..٪ҵ ǧԵกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจԷ⢷¸ҸҪ
4ºح ʧกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญҪúӹҭ
5³ç ԭกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญҪúӹҭ
6ª٪ҵ ºԹกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญҪúӹҭ
7.ѵ ǧҭกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ٪ӹҭþ ..Ѵ˹ѡ˹
8»Է ͧกรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชนข้าราชการบำนาญҪԡ٧
9ҹ èกรรมการ ผู้แทนองค์กรเอกชนงานองค์กรเอกชน/บริษัท٨ѴˡóѾٹ
10¨ͧ กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับราชการ/รัฐวิสาหกิจиҹ ͺ.
11ķ ǧʹกรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ¡յӺù
12ҧ ظกรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูรับราชการ/รัฐวิสาหกิจç¹ҹѤԷ
13»ШǺ กรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารรับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹ¡ç¹
14 กรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูข้าราชการบำนาญ᷹ͧҤ黡ͧФ
15ҧԪҪԴ 侺กรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูงานองค์กรเอกชน/บริษัทӹ¡ç¹Ѳġ
16ѧä ͧกรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารงานองค์กรเอกชน/บริษัทѺ͹حҵç¹
17ª٪ҵ ҭกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่งรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ.ʾ. ࢵ 2