:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
   ข้อมูลคณะกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา طûҡ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในกรรมการประเภท/ที่มาอาชีพตำแหน่ง
1ʡ èประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญ
2Ԫ ѹ٭กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹ¡áͧ֡ ʹѲ
3. ªشԨกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4©ʹ ͧกรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
5¤ó ǧԭกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
6¹ԸԾ ǧԡกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹ¡
7ѵ Żപกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
8»԰ ѾԹกรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารรับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹ¡ç¹Ѵشó
9ʹѡ 蹨ѹกรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ .2
10ѵ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
11ӹҨ กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับราชการ/รัฐวิสาหกิจͧ¡ ȺŵӺźҧҸ
12¾ê Թѡกรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูงานองค์กรเอกชน/บริษัทҢͧԨ
13¨ԭ óกรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชนรับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹѹӺźҧŧ
14ҧ ѧ¡กรรมการ ผู้แทนองค์กรเอกชนงานองค์กรเอกชน/บริษัทͧüѴ .Թʵ
15ѡ ҹǧกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ.ç¹ѴŹԵ
16Թ กรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูงานองค์กรเอกชน/บริษัทç¹͡
17ҧĴ กรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่งรับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹ¡ӹѡҹࢵ鹷֡