:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
   ข้อมูลคณะกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา طûҡ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในกรรมการประเภท/ที่มาอาชีพตำแหน่ง
1ҧó дɰประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญ-
2ФžѲó กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิพระ/นักบวชѴҧǹ͡
3ҧԪ ػҷԹกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจͧ͸ԡúսԪҡ ʶҺѹ෤
4ҧҭ ԭþҹԪกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิงานองค์กรเอกชน/บริษัทüѴúѷͷԹ
5 óѹกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹ¡ç¹Ѵǹ
6ҧ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิงานองค์กรเอกชน/บริษัทѺ͹حҵ/иҹú
7ҧª٪ҵ ǹ͡กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจͧӹ¡ࢵ鹷֡һ
8è Ըʵกรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูงานองค์กรเอกชน/บริษัทüѴúѷ෤
9ҧؾѵ ⾸ͧกรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ٪ӹҭþç¹
10ҧ ѵกรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารรับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹ¡ç¹ͧǧ
11ö ࢵ༪ԭกรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับราชการ/รัฐวิสาหกิจͧ¡ȺͧѴǧ
12ҧع กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ¡ͧúǹӺźҧǹ
13»СԵ žԾѲกรรมการ ผู้แทนองค์กรเอกชนงานองค์กรเอกชน/บริษัทиҹúѷ͡Է
14·Ⱦ ٹԹกรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชนงานองค์กรเอกชน/บริษัทͧиҹͧê12ҾѲҺҧ
15ҧ͹ ѹԨกรรมการ ผู้แทนองค์กรเอกชนงานองค์กรเอกชน/บริษัทѺ͹حҵç¹سѵ
16͡ ҹѹกรรมการ ผู้แทนองค์กรเอกชนงานองค์กรเอกชน/บริษัทѺ͹حҵç¹ҹѹ
17ªԵ ѵกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่งรับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹ¡ӹѡҹࢵ鹷֡