:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
   ข้อมูลคณะกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ا෾ҹ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งในกรรมการประเภท/ที่มาอาชีพตำแหน่ง
1»ѭ ǡประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญ
2ӹ طกรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารรับราชการ/รัฐวิสาหกิจӹ¡ç¹
3ҧѪó ȹóกรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ٪ӹҭþ
4ҧѵ ҹءԨกรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับราชการ/รัฐวิสาหกิจͧӹ¡ӹѡѲѧ
5ҧҳ ؤѹกรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับราชการ/รัฐวิสาหกิจͧӹ¡ӹѡ֡
6ͧʵҨ .ͧ Ԩѵกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญ
7͡ѡ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
8»԰ ըกรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชนข้าราชการบำนาญ
9 ҹกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญ
10è óǧ͹กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญ
11ͧʵҨ侺 กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจͧ͸ԡú ԷҪѯǹ
12Թ طԹกรรมการ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูงานองค์กรเอกชน/บริษัท
13ͧʵҨѭ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิรับราชการ/รัฐวิสาหกิจкդʵ ŧóԷ
14હ ⾪ءกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิงานองค์กรเอกชน/บริษัท
15 Ժóกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่งรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ.ʾ..