:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข้อมูลผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำนวยการ สพท. มัธยมศึกษา เขต 1
  ชื่อ ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ
  โทรศัพท์ 0-2410-2044-5
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.sesao1.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เลขที่ 40 ซอยบางแวก 69 ถนน   ตำบลบางแวก อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 0 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. มัธยมศึกษา เขต 2
  ชื่อ นายไพรัช แสงทอง
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพม.13
  โทรศัพท์ 0 2930 4490
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.secondary2.obec.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เลขที่ 1126 ถนน ลาดพร้าว   ตำบลสามเสนนอก อำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 0 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. มัธยมศึกษา เขต 3
  ชื่อ นายวีระพงศ์ เดชบุญ
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  โทรศัพท์ 029665986
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.sesao3.go.th
  ที่ตั้งอาคาร บริเวณภายในวัดเพลง เลขที่ 85 หมู่ที่ 5 ถนน รัตนาธิเบศร์   ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 0 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. มัธยมศึกษา เขต 4
  ชื่อ นายนพพร พิพิธจันทร์
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการ
  โทรศัพท์ 02-5933628
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.ssps4.go.th
  ที่ตั้งอาคาร อาคารโรงเรียนปทุมวิไล เลขที่ ถนน ปทุมสัมพันธ์   ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 0 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. มัธยมศึกษา เขต 5
  ชื่อ นางมณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.secondary5.obec.go.th
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ 118 หมู่ 1 ถนน   ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 0 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. มัธยมศึกษา เขต 6
  ชื่อ นายกิตติ บุญเชิด
  ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  โทรศัพท์ 0817683550
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://sesa6.brr.ac.th
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เลขที่ 410/1 ถนน มรุพงษ์   ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 0 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. มัธยมศึกษา เขต 7
  ชื่อ นายวีรพงศ์ เดชบุญ
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.ปทุมธานี 2
  โทรศัพท์ 0 3721 6477
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.csec7.org
  ที่ตั้งอาคาร ปราจีนบุรี เลขที่ ถนน ปราจีนอนุสรณ์   ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 0 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. มัธยมศึกษา เขต 8
  ชื่อ นายสมชาย รองเหลือ
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์ 0 3232 7443
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.sesao8.go.th
  ที่ตั้งอาคาร โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เลขที่ ถนน   ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 0 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. มัธยมศึกษา เขต 9
  ชื่อ นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช
  ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  โทรศัพท์ 035-535417
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.mathayom9.net
  ที่ตั้งอาคาร ชั้น 2-3 ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ 1 ถนน สุพรรณบุรี - ชัยนาท   ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 0 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. มัธยมศึกษา เขต 10
  ชื่อ ว่าง
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์ 032401641
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.sesa10.go.th/sesa10/
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ 300 ถนน ดำเนินเกษม   ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 0 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
หน้าที่ : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]