:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข้อมูลผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษา
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
  ชื่อ นายยบรรเจิด กลิ่นจันทร์
  ตำแหน่งเดิม รอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
  โทรศัพท์ 056704808 - 10
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://pbn2.obec.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เลขที่ - ถนน คชเสนีย์   ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 183 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
  ชื่อ นายดิเรก ต่ายเมือง
  ตำแหน่งเดิม รอง.ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
  โทรศัพท์ 056-731256
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.pbn3.go.th
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ 54/2 ถนน สระบุรี - หล่มสัก   ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 241 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
  ชื่อ นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ
  โทรศัพท์
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.korat1.info/
  ที่ตั้งอาคาร อาคารค้ำคูณการศึกษา เลขที่ 636 ถนน เพชรมาตุคลา   ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 160 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
  ชื่อ นายวิชา มานะดี
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ
  โทรศัพท์ 08 9832 2624
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.korat2.go.th
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ 563 ถนน เพชรมาตุคลา   ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 191 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
  ชื่อ นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย
  ตำแหน่งเดิม รอง ผอ.สพป.นม.7
  โทรศัพท์ 0902409860
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.korat3.go.th
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ ถนน ถนนสุขาภิบาล 14   ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 191 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
  ชื่อ นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3
  โทรศัพท์ 044 416991-5
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.Korat-ed4.com
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ เลขที่ 345 หมู่ที่ 5 ถนน มิตรภาพ   ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 205 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
  ชื่อ นายจัตุพร บุญระดม
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  โทรศัพท์ 093 376 9976
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.korat5.go.th
  ที่ตั้งอาคาร บริเวณโรงเรียนด่านขุนทด เลขที่ หมู่ที่ 2 ถนน สี้คิ้ว-ชัยภูมิ   ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 229 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
  ชื่อ นายสนอง สุดสะอาด
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
  โทรศัพท์ 044-461672
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.nma6.obec.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สพป.นครราชสีมา เขต 6 เลขที่ 666 ถนน นิเวศรัตน์ (ทางหลวงหมายเลข 2)   ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 196 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
  ชื่อ นายพีรพงศ์ สุรเสน
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์ 0 4447 7014
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.korat7.go.th
  ที่ตั้งอาคาร ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เลขที่ 227 หมู่ 21 ถนน พิมาย - ชุมพวง   ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 244 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
  ชื่อ นายสุพจน์ เจียมใจ
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพท.สร.1
  โทรศัพท์ 0-4461-1013
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.buriram1.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เลขที่ 50 ถนน อิสาณ   ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 219 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
หน้าที่ : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 
[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]