:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข้อมูลผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษา
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาตาก เขต 1
  ชื่อ -ว่าง-
  ตำแหน่งเดิม -
  โทรศัพท์ 0-5551-1201
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.takesa1.go.th
  ที่ตั้งอาคาร บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก เลขที่ 10/1 ถนน พหลโยธิน   ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 124 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาตาก เขต 2
  ชื่อ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
  ตำแหน่งเดิม รอง ผอ.สพท. พิษณุโลก เขต 1
  โทรศัพท์ 0-8170-75312
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.takesa2.go.th
  ที่ตั้งอาคาร เขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 เลขที่ 35/4 ถนน ประสาทวิถี   ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 132 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
  ชื่อ นายพยอม วงษ์พูล
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาส
  โทรศัพท์ 055-614364
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.sukhothai1.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร ถนนสุโขทัย -ตาก ต.บ้านกล้วย เลขที่ 37หมู่ 1 ถนน จรดวิถีถ่อง   ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 154 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
  ชื่อ นายเปรม คำวัฒนา
  ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการ
  โทรศัพท์ 055-641702
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.sukhothai2.go.th/top/
  ที่ตั้งอาคาร อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เลขที่ 2 126/1 ถนน ถนนจรดวิถีถ่อง   ตำบลเมืองสวรรคโก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 207 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
  ชื่อ นายวิวัฒน์ อ้นน่วม
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2
  โทรศัพท์ 0872100101
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.phitsanulok1.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เลขที่ ถนน พุทธบูชา   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 150 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
  ชื่อ นายวิวัฒน์ อ้นน่วม
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2
  โทรศัพท์ 0-5539-4083
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.phitsanulok2.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร โรงเรียนบ้านดินทอง เลขที่ ถนน วังทอง-สากเหล็ก   ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 152 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
  ชื่อ
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.plk3.obec.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ 190 ม. 4 ถนน วัดโบสถ์-แควน้อย   ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 185 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
  ชื่อ นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต 2
  โทรศัพท์ 056990381-7
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.pck1.net
  ที่ตั้งอาคาร อาคารสำนักงานสามัญจังหวัดพิจิตร(เดิม) และอาคารสำนักงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม(เ เลขที่ 31/26 ถนน ถนนคลองคะเชนทร์   ตำบลตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 201 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
  ชื่อ นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
  ตำแหน่งเดิม รอง ผอ.สพท.พิจิตร เขต 1
  โทรศัพท์ 056-623858
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://area.obec.go.th/phichit2/
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2 เลขที่ 390 ถนน ตะพานหิน - บางมูลนาก   ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 174 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
  ชื่อ นายธวัช กงเติม
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สปจ.
  โทรศัพท์ 56737079
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.pbn1.obec.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เลขที่ 69 หมู่ที่ 11 ถนน สระบุรี-หล่มสัก   ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 183 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
หน้าที่ : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 
[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]