:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข้อมูลผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษา
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
  ชื่อ นายเทอดชาติ ชัยพงษ์
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  โทรศัพท์ 053-795431
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://cri4.obec.go.th
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ 17หมู่ที่ 20 ถนน พิศาล   ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 165 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
  ชื่อ นายอุทัย กาญจนะ
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
  โทรศัพท์ 0-5361-1400
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.mhs1.go.th
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ 98 ถนน ขุนลุมประพาส   ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 155 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
  ชื่อ นายบุญชู จันทร์ดำ
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์ 053-681355
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://area.obec.go.th/maehongson2/
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต2 เลขที่ 178 หมู่ี่ที่ 2 ถนน เวียงใหม่   ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 188 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
  ชื่อ เพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  โทรศัพท์ 0-632652519
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://202.143.131.34/index.php/th/
  ที่ตั้งอาคาร เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 เลขที่ 347/1 ถนน สวรรค์วิถี   ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 198 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
  ชื่อ
  ตำแหน่งเดิม รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2
  โทรศัพท์ 0-5627-1909
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.nsw2.obec.go.th
  ที่ตั้งอาคาร บริเวณโรงเรียนลาดยาววิทยาคม เลขที่ 289 หมู่ 5 ถนน ลาดยาว - หนองสังข์   ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 161 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
  ชื่อ นายวิระ แข็งกสิการ
  ตำแหน่งเดิม รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2
  โทรศัพท์ 0-5625-9282
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.nsw3.go.th
  ที่ตั้งอาคาร บริเวณโรงเรียนอนุบาลไพศาลี เลขที่ - ถนน -   ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 231 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
  ชื่อ นายสุชาติ กลัดสุข
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.utt1.obec.go.th
  ที่ตั้งอาคาร เขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เลขที่ 87 หมู่ 2 ถนน พหลโยธิน   ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 113 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
  ชื่อ นายสิทธิชัย กีรติคุณากร
  ตำแหน่งเดิม -
  โทรศัพท์ 08-19711059, 08
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.utt2.net/news.php
  ที่ตั้งอาคาร - เลขที่ 505 หมู่ที่ 5 ถนน -   ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 147 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
  ชื่อ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพท.สุโขทัย เขต 1
  โทรศัพท์ 0-5570-5122
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.kpt1.obec.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด เลขที่ ถนน กำแพงเพชร - สุโขทัย   ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 228 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
  ชื่อ นายสมวุฒิ ศรีอำไพ
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพท.แพร่ เขต 2
  โทรศัพท์ 0-5578-1495
  ที่อยู่เว็บไซต์ www.kpp2.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เลขที่ 299 หมู่ 10 ถนน พหลโยธิน   ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 209 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
หน้าที่ : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 
[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]