:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข้อมูลผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษา
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
  ชื่อ -ว่าง-
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์ 0-5345-1298
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.cmarea3.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร 359/7 เลขที่ 5 ถนน เจ็ดยอด   ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 201 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
  ชื่อ นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ รก.ผอ. สพป
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์ 053311278
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://chiangmaiarea4.go.th
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ 134 หมู่ 8 ถนน เชียงใหม่ - ฮอด   ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 124 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
  ชื่อ นายอุทิศ ขัติวงษ์
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์ 053-461089
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.chiangmaiarea5.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ 404 ถนน ฮอด-วังลุง   ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 109 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
  ชื่อ นายเดช ศิรินาม
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์ 0-5334-1375
  ที่อยู่เว็บไซต์ www.chiangmaiarea6.go.th
  ที่ตั้งอาคาร 190 เลขที่ 15 ถนน จอมทอง-ดอยอินทนนท์   ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 118 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาลำพูน เขต 1
  ชื่อ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพท...
  โทรศัพท์ 0 5353 5069-70
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.lp-area1.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร ต.ต้นธง อ.เมือง จงลำพูน เลขที่ 65/2 หมู่ 4 ถนน ลำพูน - ป่าชาง   ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 167 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
  ชื่อ นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข
  ตำแหน่งเดิม รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3
  โทรศัพท์ 053-980-351-2
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.lp2.go.th
  ที่ตั้งอาคาร อำเภอบ้านโฮ่ง เลขที่ 165 หมู่ 6 บ้านดอยก้อม ถนน ลำพูน-ลี้   ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 112 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาลำปาง เขต 1
  ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต
  โทรศัพท์ 054 335066
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.lpg1.obec.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เลขที่ หมู่ที่ 12 ถนน ลำปาง-งาว   ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 162 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาลำปาง เขต 2
  ชื่อ นายวิบูลย์ ทานุชิต
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  โทรศัพท์ 0-5428-4791- 2
  ที่อยู่เว็บไซต์ www.lpg2.obec.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เลขที่ 376 หมู่ 3 ถนน พหลโยธิน   ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 170 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาลำปาง เขต 3
  ชื่อ นายบรรพ์ ใสแจ่ม
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์ 0-5427-1214
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.lpg3.go.th
  ที่ตั้งอาคาร อ.แจ้ห่ม เลขที่ 359 หมู่ 1 ถนน วิเชตวัฒนา   ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 105 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
  ชื่อ นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
  โทรศัพท์ 0-5581-7756
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.utdone.net
  ที่ตั้งอาคาร 91/7 เลขที่ 91/7 หมู่ 3 ถนน พาดวารี   ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 202 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
หน้าที่ : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 
[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]