:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข้อมูลผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษา
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษานครปฐม เขต 1
  ชื่อ นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์ 0-3425-4373
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.esanpt1.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร ริมถนนเพชรเกษม เลขที่ 161/4 ถนน เพชรเกษม   ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 141 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
  ชื่อ นายทวีพล แพเรือง
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  โทรศัพท์ 034-333215
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.edunkp2.org/
  ที่ตั้งอาคาร ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี เลขที่ - ถนน -   ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 141 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต 0
  ชื่อ นายปรีดี ภูสีน้ำ
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.ตราด
  โทรศัพท์ 034 826252-5,
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.skn.obec.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร สพท.สมุทรสาคร เลขที่ 2/3 หมู่ 8 ถนน เศรษฐกิจ 1   ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 116 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาสมุทรสงคราม เขต 0
  ชื่อ
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  โทรศัพท์ 0 3471 5790
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.skm.obec.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ 140 ม.3 ถนน เอกชัย   ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 88 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
  ชื่อ นายกนก ปิ่นตบแต่ง
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1
  โทรศัพท์ 0-3242-5338
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.petburi.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สพป.เพชรบุรี เขต 1 เลขที่ 264 ถนน ถ.คีรีรัถยา   ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 115 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
  ชื่อ นายเสน่ห์ เจริญศักดิ์
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพท.ลำปาง 3
  โทรศัพท์ 0-3246-1752
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://pbi2.obec.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร ถนนเพชรเกษม เลขที่ 8 ถนน เพชรเกษม   ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 141 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
  ชื่อ นายบุญเทียม อังสวัสดิ์
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
  โทรศัพท์ 0 3266 6031-4
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.pck1.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เลขที่ 329/1 หมู่ 2 ถนน ประจวบ - หว้ากอ   ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 132 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  ชื่อ - ว่าง -
  ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  โทรศัพท์ 032-621445
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.pkn2.go.th
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ 9/1 หมู่ 12 ถนน เพชรเกษม   ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 106 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
  ชื่อ นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภาณุฉัตร์
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3
  โทรศัพท์ 053-112333
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.chiangmaiarea1.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร อาคารอำนวยการกลางศูนย์ราชการ เลขที่ - ถนน โชตนา   ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 138 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
  ชื่อ นายรตนภูมิ โนสุ
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพท.เชียงใหม่ เขต 3
  โทรศัพท์
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.chiangmaiarea2.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เลขที่ หมู่ที่ 1 ถนน โชตนา   ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 216 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
หน้าที่ : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 
[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]