:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข้อมูลผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษา
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาระยอง เขต 2
  ชื่อ นายธงชัย มั่นคง
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระย
  โทรศัพท์ 0 3867 1180
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.rayong2.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สพท.ระยอง เขต 2 เลขที่ 99/1 หมู่ 3 ถนน สุขุมวิท   ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 99 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
  ชื่อ นายมนตรี ทัดเทียม
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์ 08-19490793
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.chan1.go.th , http://cti1.obec.go.th
  ที่ตั้งอาคาร เทศบาลเมืองจันทบุรี เลขที่ 1 ถนน ตากสิน   ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 99 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
  ชื่อ
  ตำแหน่งเดิม รองอำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม
  โทรศัพท์ 06-13872779
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://chan2.obec.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เลขที่ 1051/3 ถนน ท่าแฉลบ   ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 121 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาตราด เขต 0
  ชื่อ นายอัมพล หันทยุง
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  โทรศัพท์ 039 522816
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.tratedu.go.th
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ 356 หมู่ที่ 2 ถนน สุขุมวิท   ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 131 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
  ชื่อ ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
  โทรศัพท์ 0 3898 1627
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.chachoengsao1.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เลขที่ หมู่ที่ 1 ถนน เลี่ยงเมือง   ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 169 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
  ชื่อ ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์ 0-3855-1456
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.ccs2.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ถนน   ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 173 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
  ชื่อ นายดำเนิน เพียรค้า
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพท.ปราจีนบุรี เขต 1
  โทรศัพท์ 037-213200
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://prachin1.net/
  ที่ตั้งอาคาร สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เลขที่ 814 ถนน ปราจีนอนุสรณ์   ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 152 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
  ชื่อ นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
  โทรศัพท์ 037-288337
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.prachinburi2.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนน ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา   ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 124 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษานครนายก เขต 0
  ชื่อ ดร.สุดา อ่ำสุข
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2
  โทรศัพท์ 037-313628
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.edunayok.org
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลขที่ 182/89 หมู่ 1 ถนน สุวรรณศร   ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 150 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
  ชื่อ นายไสว สารีบท
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ
  โทรศัพท์ 037-425465-9
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.sk1edu.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ หมู่ 3 ถนน ถนนสุวรรณศร   ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 160 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
หน้าที่ : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 
[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]