:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข้อมูลผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษา
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
  ชื่อ นายนิพัฒน์ มณี
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์ 0-7353-2155
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.nara1.org/
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ถนน   ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 157 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
  ชื่อ นายธวัช แซ่ฮ่ำ
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.นราธิวาส 2
  โทรศัพท์ 0-7361-1576
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.narathiwat2.go.th
  ที่ตั้งอาคาร หลังที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก เลขที่ 2 ถนน ทรายทอง 2   ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 125 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
  ชื่อ นายนิพัฒน์ มณี
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์ 073672177
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.naraed3.org
  ที่ตั้งอาคาร โรงเรียนตันหนงมัส เลขที่ ถนน ระแงะมรรคา   ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 79 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
หน้าที่ : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 
[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]