:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข้อมูลผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษา
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
  ชื่อ นายประเวศ รัตนวงศ์
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์ 0-4226-1156
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.udonthani3.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เลขที่ 265 หมู่ 11 ถนน เทศบาล 1   ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 232 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
  ชื่อ นายเกิดมี สอนเมือง
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2
  โทรศัพท์ 0 42281 299
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.udon4.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เลขที่ 25 หมู่ 8 ถนน ชนบทบำรุง   ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 166 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาเลย เขต 1
  ชื่อ นายรอง ปัญสังกา
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.แพร่ เขต
  โทรศัพท์ 089-9442575
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.loei1.go.th
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ 201 ถนน เลย-เชียงคาน   ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 187 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาเลย เขต 2
  ชื่อ นายสุภชัย จันปุ่ม
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.เลย เขต 3
  โทรศัพท์ 0899445567
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.loei2.go.th
  ที่ตั้งอาคาร วังสะพุง เลขที่ 256 หมู่ 3 ถนน มะลิวรรณ   ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 182 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาเลย เขต 3
  ชื่อ นายบุญสม โพธิ์เงิน
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์ 042-810495
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.loei3.go.th
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ 439 ถนน เลย-หล่มสัก   ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 116 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
  ชื่อ -ว่าง-
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์
  ที่อยู่เว็บไซต์
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ ถนน   ตำบล อำเภอ จังหวัดหนองคาย
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 181 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
  ชื่อ นายเกิดมี สอนเมือง
  ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  โทรศัพท์ 0-4247-1934
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.nki2.obec.go.th
  ที่ตั้งอาคาร 444 เลขที่ 2 ถนน โพนพิสัย-บึงกาฬ   ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 182 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 3
  ชื่อ นายอัมพร พินะสา
  ตำแหน่งเดิม
  โทรศัพท์ 0-4249-1247
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.nk3.obec.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนน ชาญสินธุ์   ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 182 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
  ชื่อ นางสุภารีย์ โพนเงิน
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2
  โทรศัพท์ 0-4371-1202
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.mkarea1.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สพป.มหาสารคาม เขต 1 เลขที่ 85 ถนน ศรีสวัสดิ์ดำเนิน   ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 224 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
  ชื่อ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.ประจวบฯ เขต 2
  โทรศัพท์ 089 - 5692959
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.mkarea2.com
  ที่ตั้งอาคาร ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จมหาสารคาม เลขที่ 147 ถนน สมารักษ์   ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 245 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
หน้าที่ : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 
[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]