:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข้อมูลผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษา
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
  ชื่อ นายปัญญา แก้วเหล็ก
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบ
  โทรศัพท์ 036 412695
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.lopburi1.go.th
  ที่ตั้งอาคาร เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 เลขที่ 111 ถนน พระปิยะ   ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 208 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
  ชื่อ นายมานะ อัครบัณฑิต
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  โทรศัพท์ 036 461338
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.lopburi2.go.th
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ 259 หมู่ 3 ถนน สุระนารายณ์   ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 174 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาสิงห์บุรี เขต 0
  ชื่อ นายพิเชฐร์ วันทอง
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.สิงห์บุรี
  โทรศัพท์ 0819727407
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.singarea.moe.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี เลขที่ ถนน สิงห์บุรี - อ่างทอง   ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 137 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาชัยนาท เขต 0
  ชื่อ นางสาวลออ วิลัย
  ตำแหน่งเดิม รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1
  โทรศัพท์ 0-5641-1639
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.cnt.go.th
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เลขที่ 1 ถนน วิเชียรปราการ   ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 202 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
  ชื่อ นายสมุทร สมปอง
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3
  โทรศัพท์ 0-3635-1800
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.srb1.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร เลขที่ 1 และ 437/3 ถนน มิตรภาพ   ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 140 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
  ชื่อ ดร.สมเกียรติ ชิดไธงสง
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2
  โทรศัพท์ 036358617
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.saraburi2.org
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เลขที่ 313 หมู่ 11 ถนน   ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 155 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
  ชื่อ นายวสันต์ นาวหนียว
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพท.ชลบุรี เขต 1
  โทรศัพท์ 0 3827 4120
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.chon1.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 เลขที่ 162/6 หมู่ที่ 2 ถนน พระยาสัจจา   ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 98 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
  ชื่อ นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ
  ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  โทรศัพท์ 038474630-5
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.chon2.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 2 เลขที่ หมู่ 7 ถนน พนัสนิคม-ทุ่งเหียง   ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 127 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
  ชื่อ นายวิชัย พวงภาคีศิริ
  ตำแหน่งเดิม -
  โทรศัพท์ 038234218-20
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.chon3.go.th/
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 ม.4 ถนน -   ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 96 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
ผู้อำนวยการ สพท. ประถมศึกษาระยอง เขต 1
  ชื่อ นายสุพรรณ หารธุจิต
  ตำแหน่งเดิม ผอ.สพท.ระยอง เขต1
  โทรศัพท์ 081-557-4014
  ที่อยู่เว็บไซต์ http://rayong1.net
  ที่ตั้งอาคาร สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เลขที่ 1/24 ถนน บางจาก   ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
+บุคลากร
+คณะกรรมการ
+คณะกรรมการติดตามฯ
+ อ.ก.ค.ศ. สพท.
+โครงการปี 48.
+โรงเรียน 131 โรง
+ข้อมูลอาคาร
+Profile
หน้าที่ : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] 
[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]