:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::

electronic Monitoring and Evaluation System : eMES

ระบบงานติดตามฯ


ข่าวติดตามของเขตพื้นที่ฯ
  Hot News ข่าวด่วน  
: แบบฟอร์ม เอกสาร :
  ตัวอย่างแบบติดตามรายการพุธเช้าฯวันที่15พย60: [เปิด 124 ครั้ง]
  คู่มือรายงานติดตามรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ทางอีมี: [เปิด 276 ครั้ง]
  แจ้งเตรียมรับการติดตามฯประชุม พุธเช้าข่าว สพฐ.: [เปิด 656 ครั้ง]
  คู่มือดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) สนผ.: [เปิด 198 ครั้ง]
  แจ้งเขตรายงานป้องกันยาเสพติด-โรงเรียนแม่เหล็ก: [เปิด 499 ครั้ง]
  การรายงานยาเสพติดในยุทธศาสตร์ไตรมาสที่1-4: [เปิด 898 ครั้ง]
  ด่วนผู้มาประชุมฯยาเสพติดให้ใช้เน็ตจากมือถือด้วย: [เปิด 204 ครั้ง]
  หนังสือแจ้งทุกเขตประชุมปฏิบัติการฯงานยาเสพติดฯ: [เปิด 455 ครั้ง]
  ปชส.โครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ(ผู้บริหารในดวงใจ): [เปิด 238 ครั้ง]
  ข้้อมูลโรงเรียนเขตละ10โรงเพื่อใช้ติดตามรับรู้นโยบาย: [เปิด 1059 ครั้ง]
:: กระดานถาม-ตอบ ::


ขอความอนุเคราะห์รายงานการชมพุธเช้าข่าวสพฐ.ของเขต  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 230/0 ]
เชิญทุกเขตรายงานจำนวนผู้เข้าชมพุธเช้าข่าวสพฐ.วันนี้  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 472/0 ]
ตัวอย่างแบบติดตามฯพุธเช้าข่าวสพฐ.ในวันพุธที่8พย60  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 267/0 ]
ด่วนสุด การรายงานประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.ให้ใช้ e-me  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1533/2 ]
การติดตามพุธเช้าข่าว สพฐ. 11ตค60 เขตที่ยังไม่รายงาน  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 821/0 ]
ด่วน แบบติดตามฯ ประชุม สพท.พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 1  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 944/2 ]
แจ้งเขตเตรียมการรับการติดตามฯประชุม พุธเช้าข่าว สพฐ.  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 407/0 ]
ขยายเวลารายงานติดตามฯยุทธศาสตร์และอื่นๆถึง12ตค60  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 647/0 ]
แจ้งเขตรายงานป้องกันยาเสพติดและโรงเรียนดีใกล้บ้าน  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 2073/0 ]
แจ้งเขตรายงานป้องกันยาเสพติดและโรงเรียนดีใกล้บ้าน  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 685/0 ]
เปิดแล้วรายงานยุทธ์ นโยบาย งบฯ ปีงบฯ60 ไตรมาส1-4  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1500/2 ]
การรายงานยาเสพติดในยุทธศาสตร์ที่ 1ในไตรมาสที่ 1-4  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1813/3 ]
ระบบรายงาน ยุทธศาสตร์ฯ อ่านเขียน ยาเสพติดเปิดแล้ว  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1222/3 ]
ผู้ที่จะมาประชุมฯยาเสพติดฯเตรียมเน็ตจากมือถือด้วยครับ  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 697/2 ]
รายงานอ่าน-เขียนและPISAกำลังเช็คระบบความเรียบร้อย  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 2003/1 ]
ด่วน แจ้งทุกเขตประชุมปฏิบัติการฯรายงานฯยาเสพติด  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 948/1 ]


สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Powered By eme@Team