:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::

electronic Monitoring and Evaluation System : eMES

ระบบงานติดตามฯ


ข่าวติดตามของเขตพื้นที่ฯ
  Hot News ข่าวด่วน  
ข่าว : การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  วันที่ 16 สิงหาคม 2559 สพป.หนองคาย เขต 1 รับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากคณะติดตามฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งนำโดย นางสาวยุพา จันทร์มิตรี ประธานคณะติดตาม นางสาวณัฐนาถ ชมพูสวัสดิ์ กรรมการ และนางสมพร ลำเจียก เลขานุการ ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง โดยมี นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการ สพป.หนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานฯ ให้การต้อนรับ พร้อมนี้ ผู้รับผิดชอบ การดำเนินงานตามมาตรฐาน/กลยุทธ์/จุดเน้น ได้จัดเตรียมเอกสารอ้างอิง เพื่อเสนอผลการดำเนินงานและ ตอบประเด็นข้อซักถามจากคณะติดตามฯ
ผู้ประกาศ : พรรณี   หินวรรณ
เมื่อ : 13 กันยายน 2559 [ 10:28:17 ]
จากเครื่อง : 202.29.214.59

ข่าว : การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  วันที่ 24 สิงหาคม 2559 สพป.ลำปาง เขต 2 รับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากคณะติดตามฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย ดร.สุทิศ ทองสนิทกาญจน์ ประธานคณะติดตาม นางสุดารัตน์ ไชยสัตย์ และ นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 2 โดยมี นายวิบูลย์ ทานุชิต ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 พร้อมด้วยทีมงาน สพป.ลำปาง เขต 2 ให้การต้อนรับ และผู้รับผิดชอบตามมาตรฐาน/กลยุทธ์/จุดเน้น ร่วมรายงานผลการดำเนินงาน และตอบประเด็นข้อซักถามจากคณะติดตามฯ
ผู้ประกาศ : สุปราณี   อินต๊ะวงค์
เมื่อ : 30 สิงหาคม 2559 [ 11:25:11 ]
จากเครื่อง : 202.29.216.130

: แบบฟอร์ม เอกสาร :
  หนังสือแจ้งพิจารณาแบบติดตามและบบพิจารณาฯ: [เปิด 127 ครั้ง]
  ด่วนสุดแจ้งเขตรายงานงบลงทุนกระตุ้นฯร.ร.ปกติ: [เปิด 387 ครั้ง]
  ด่วนการรายงานใช้งบลงทุกระตุ้นครั้ง2ปี59ร.ร.ปกติ: [เปิด 240 ครั้ง]
  แจ้ง สพป.ทุกเขตรายงานผลโรงเรียนแม่เหล็ก30ธค: [เปิด 221 ครั้ง]
  แจ้ง สพท.ทุกเขตให้ข้อคิดเห็นปรับปรุงมาตรฐานเขต: [เปิด 153 ครั้ง]
  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557: [เปิด 147 ครั้ง]
:: กระดานถาม-ตอบ ::


การรายงานการได้รับโตีะ-เก้าอี้พระราชทานของเขตพื้นที่ฯ  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 319/0 ]
แก้ไข/ลบข้อมูล  โดย นาฎนภ.. [ อ่าน/ตอบ 88/0 ]
การแก้ไขข้อมูลในระบบ  โดย อัญชล.. [ อ่าน/ตอบ 226/1 ]
หนังสือแจ้งพิจารณาแบบติดตามและแบบพิจารณาฯปี60  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 480/0 ]
เขตต่อไปนี้โปรดเตรียมดาวน์โหลดเครื่องมือติดตามฯปี60  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 785/3 ]
ช่วยตรวจสอบการเบิกจ่ายงบกระตุ้นโรงเรียนปกติให้ถูกต้อง  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 366/0 ]
ด่วนที่สุดให้ยืนยันก่อสร้างเสร็จ/ไม่เสร็จโรงเรียนดีใกล้บ้าน  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1439/0 ]
ขอให้รายงานการเบิกจ่ายงบกระตุ้นลงทุนฯให้เป็นปัจจุบัน  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1127/0 ]
ขอความอนุเคราะห์ชาวอีมีคลิก สำรวจข้อมูลโรงเรียนพิเศษ  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 976/1 ]
การเลิกสถานศึกษา  โดย วรรณิ.. [ อ่าน/ตอบ 453/0 ]
การรายงานการอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 4 31 ม.ค.60  โดย วรรณิ.. [ อ่าน/ตอบ 2274/4 ]
ขอความช่วยเหลือ  โดย ฐิติม.. [ อ่าน/ตอบ 394/0 ]
การรายงานการอ่านเขียนทางe-MES  โดย ชินตา.. [ อ่าน/ตอบ 1366/0 ]
เปลี่ยนรูปท่าน ผอ.เขต  โดย กมล .. [ อ่าน/ตอบ 278/1 ]
ลบโรงเรียน  โดย โสภิต.. [ อ่าน/ตอบ 196/0 ]
ด่วนที่สุด การรายงานงบลงทุน กระตุ้นฯ ให้ครบถ้วน  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 511/1 ]


สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Powered By eme@Team