:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข่าวติดตามของเขตพื้นที่ฯ
  Hot News ข่าวด่วน  
: แบบฟอร์ม เอกสาร :
  รายชื่อผู้ดูแลฯe-MESปีงบประมาณ พ.ศ.2561: [เปิด 331 ครั้ง]
  ด่วนชี้แจงรายงานเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน: [เปิด 444 ครั้ง]
  ตัวอย่างแบบติดตามประชุม ผอ.สพท.22ธ.ค.60: [เปิด 253 ครั้ง]
  หนังสือแจ้ง สพท.ทุกเขตให้ส่งรายชื่อผู้ดูและระบบอีมี: [เปิด 158 ครั้ง]
  ตัวอย่างแบบติดตามรายการพุธเช้าฯวันที่8ธค60: [เปิด 135 ครั้ง]
  คู่มือรายงานติดตามรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ทางอีมี: [เปิด 438 ครั้ง]
  แจ้งเตรียมรับการติดตามฯประชุม พุธเช้าข่าว สพฐ.: [เปิด 877 ครั้ง]
  คู่มือดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) สนผ.: [เปิด 270 ครั้ง]
  แจ้งเขตรายงานป้องกันยาเสพติด-โรงเรียนแม่เหล็ก: [เปิด 586 ครั้ง]
  การรายงานยาเสพติดในยุทธศาสตร์ไตรมาสที่1-4: [เปิด 962 ครั้ง]
:: กระดานถาม-ตอบ ::


การรายงานประชุมบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 655/0 ]
ระบบรายงานอ่านออกฯและPISAจะเปิดระบบ17ม.ค.61  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 648/0 ]
ด่วน การรายงานการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 4523/0 ]
ขอเชิญโรงเรียนรายงานการติดตามฯพุธเช้าฯได้แล้วครับ  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 3421/1 ]
อย่าลืมรายงานประชุมฯว29ธค60 เว็บ http://210.1.20.56  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 932/0 ]
สตผ.จะทำการประเมินผลฯ พุธเช้าข่าว สพฐ.ไตรมาสที่ 1  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 834/0 ]
ด่วนทีสุด ตามที่กำหนดประชุม ผอ.เขตวันศุกร์ที่ 29ธ.ค.นี้  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 477/0 ]
ด่วนสุดๆ รายงานผู้เข้าประชุม-รายงานการประชุมด่วนวันนี้  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 486/0 ]
ด่วนสุด การรายงานการประชุม ผอ.เขต ผ่านระบบทางไกล  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 698/3 ]
หนังสือแจ้ง สพท.ทุกเขตส่งรายชื่อผู้ดูแลระบบอีมี(eMES)  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 676/0 ]
อยากให้มีคู่มือการทำงานในระบบ e-MES  โดย จันทร.. [ อ่าน/ตอบ 458/1 ]
การปรับปรุงข้อมูลต่างๆที่จำเป็นในระบบติดตามฯ(e-MES)  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 432/1 ]
ด่วนสุด ส่งรายชื่อหรือยืนยันผู้ดูแลระบบติดตามฯ(e-MES)  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 533/1 ]
พุธเช้าข่าว สพฐ.สัปดาห์นี้เลื่อนเป็นศุกร์ที่8ธค60เวลาเดิม  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 366/1 ]
ด่วน การรายงานผลส่วนที่3ในแบบติดตามงบประมาณ60  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 471/0 ]
ขอความอนุเคราะห์รายงานเข้าชมพุธเช้าข่าวสพฐ.ของเขต  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 738/0 ]


สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Powered By eme@Team