:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::

electronic Monitoring and Evaluation System : eMES

ระบบงานติดตามฯ


ข่าวติดตามของเขตพื้นที่ฯ
  Hot News ข่าวด่วน  
: แบบฟอร์ม เอกสาร :
  คู่มือดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) สนผ.: [เปิด 57 ครั้ง]
  แจ้งเขตรายงานป้องกันยาเสพติด-โรงเรียนแม่เหล็ก: [เปิด 149 ครั้ง]
  การรายงานยาเสพติดในยุทธศาสตร์ไตรมาสที่1-4: [เปิด 571 ครั้ง]
  ด่วนผู้มาประชุมฯยาเสพติดให้ใช้เน็ตจากมือถือด้วย: [เปิด 130 ครั้ง]
  หนังสือแจ้งทุกเขตประชุมปฏิบัติการฯงานยาเสพติดฯ: [เปิด 364 ครั้ง]
  ปชส.โครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ(ผู้บริหารในดวงใจ): [เปิด 181 ครั้ง]
  ข้้อมูลโรงเรียนเขตละ10โรงเพื่อใช้ติดตามรับรู้นโยบาย: [เปิด 972 ครั้ง]
  ด่วน ติดตามผลรับรู้ฯขับเคลื่อนนโยบาย ศธ.สูปฏิบัติ: [เปิด 744 ครั้ง]
  รวมไฟล์แจ้งเขต(20กค60)อีกครั้งเพื่อเขตที่เปิดยาก: [เปิด 194 ครั้ง]
  รวมการประชุมปฏิบัติการติดตามฯการจัดการฯปี60: [เปิด 439 ครั้ง]
:: กระดานถาม-ตอบ ::


แจ้งเขตรายงานป้องกันยาเสพติดและโรงเรียนดีใกล้บ้าน  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 491/0 ]
แจ้งเขตรายงานป้องกันยาเสพติดและโรงเรียนดีใกล้บ้าน  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 172/0 ]
เปิดแล้วรายงานยุทธ์ นโยบาย งบฯ ปีงบฯ60 ไตรมาส1-4  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 977/0 ]
การรายงานยาเสพติดในยุทธศาสตร์ที่ 1ในไตรมาสที่ 1-4  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1085/3 ]
ระบบรายงาน ยุทธศาสตร์ฯ อ่านเขียน ยาเสพติดเปิดแล้ว  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 857/3 ]
ผู้ที่จะมาประชุมฯยาเสพติดฯเตรียมเน็ตจากมือถือด้วยครับ  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 578/2 ]
รายงานอ่าน-เขียนและPISAกำลังเช็คระบบความเรียบร้อย  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1830/1 ]
ด่วน แจ้งทุกเขตประชุมปฏิบัติการฯรายงานฯยาเสพติด  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 686/1 ]
เครื่องมือประเมินรู้เรื่องอ่าน-อ่านออกเขียนได้(31สค60)  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 2426/0 ]
ปชส.โครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 426/1 ]
รายชื่อโรงเรียนกรอกข้อมูลรับรู้นโยบายฯ(วันที่ 4 ส.ค.60)  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 296/0 ]
โรงเรียนที่ได้กรอกการรับรู้นโยบายฯ(3สค60-ข้อมูลเช้า)  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 285/0 ]
โรงเรียนที่กรอกรับรู้นโยบาย(2 ก.ค.60 เวลา 11.00 น .)  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 220/0 ]
ขณะนี้มีชื่อโรงเรียนกรอกรับรู้นโยบาย(1สค60-7โมงเช้า)  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 276/0 ]
ขณะนี้ชื่อโรงเรียนกรอกข้อมูลรับรู้นโยบายขึ้นแล้ว  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 468/1 ]
ขอความอนุเคราะห์ลบชื่อโรงเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 3  โดย ญาธิม.. [ อ่าน/ตอบ 128/0 ]


สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Powered By eme@Team